• 1SKB-RCB

  外尺寸: 57.4cm x 52.3cm x 16.7cm
  重 量: 7kg
  最大承重: 120kg
  可选颜色: 黑色、军绿色
  备 注: SKB防护箱专用平板车适用于深度37cm、45cm普通机架箱

 • 1SKB-R4W

  外尺寸: 62.23cm x 60.96cm x 27.31cm
  箱盖深度: 2.86cm
  机架U数: 4U
  机架深度: 48cm(±1%)
  重 量: 7.82kg
  可选颜色: 黑色
  认证 / 可选配件: 防水IP54,拉杆滚轮,选配:非标托架,盲板,抽屉,托盘
 • 1SKB-R6W

  外尺寸: 62.23cm x60.96cm x 35.56cm
  箱盖深度: 2.86cm
  机架U数: 6U
  机架深度: 48cm(±1%)
  重 量: 10.89kg
  可选颜色: 黑色
  认证 / 可选配件: 防水IP54,拉杆滚轮,选配:非标托架,盲板,抽屉,托盘
 • 1SKB-R8W

  外尺寸: 62.23cm x 60.96cm x 44.46cm
  箱盖深度: 2.86cm
  机架U数: 8U
  机架深度: 48cm(±1%)
  重 量: 12.47kg
  可选颜色: 黑色
  认证 / 可选配件: 防水IP54,拉杆滚轮,选配:非标托架,盲板,抽屉,托盘
 • 1SKB-iSF4U

  外尺寸: 57cm x 45.5cm x 32cm
  前后盖深度:
  机架U数: 4U
  机架深度: 38cm
  重 量: 10.05kg
  可选颜色: 黑色
  认证 / 可选配件: 防水IP54、选配:盲板、抽屉、托盘
 • 1SKB-R2S

  外尺寸: 41.15cm x 56.90cm x 13.97cm
  箱盖深度: 3cm
  机架U数: 2U
  机架深度: 27.18cm
  重 量: 4.17kg
  可选颜色: 黑色,军绿色
  认证 / 可选配件: 防水IP54、选配:盲板

   

 • 1SKB-R3S

  外尺寸: 41.15cm x 56.90cm x 18.80cm
  箱盖深度: 3cm
  机架U数: 3U
  机架深度: 27.18cm
  重 量: 4.72kg
  可选颜色: 黑色,军绿色
  认证 / 可选配件: 防水IP54、选配:盲板

   

 • 1SKB-R4S

  外尺寸: 41.15cm x 56.90cm x 23.11cm
  箱盖深度: 3cm
  机架U数: 4U
  机架深度: 27.18cm
  重 量: 5.81kg
  可选颜色: 黑色,军绿色
  认证 / 可选配件: 防水IP65、选配:盲板
 • 1SKB-R6S

  外尺寸: 41.15cm x 56.90cm x 32.00cm
  箱盖深度: 3cm
  机架U数: 6U
  机架深度: 27.18cm
  重 量: 7.89kg
  可选颜色: 黑色,军绿色
  认证 / 可选配件: 防水IP54、选配:盲板

   

 • 1SKB-R4UW

  外尺寸: 67.3cm x 57.1cm x 29.5cm
  前后盖深度: 3.8/9.7cm
  机架U数: 4U
  机架深度: 45cm
  重 量: 10.4kg
  温度(最低/最高): -40~+70摄氏度
  认证 / 可选配件: 防水IP54,拉杆滚轮,选配:盲板,抽屉,托盘

   

 • 1SKB-R6UW

  外尺寸: 67.3cm x 57.1cm x 37.4cm
  前后盖深度: 3.8/9.7cm
  机架U数: 6U
  箱体深度: 45cm
  重 量: 11.7kg
  温度(最低/最高): -40~+70摄氏度
  认证 / 可选配件: 防水IP54,拉杆滚轮,选配:盲板,抽屉,托盘

   

 • 1SKB-R8UW

  外尺寸: 67.3cm x 57.1cm x 46.3cm
  前后盖深度: 3.8/9.7cm
  机架U数: 8U
  机架深度: 45cm
  重 量: 13.1kg
  温度(最低/最高): -40~+70摄氏度
  认证 / 可选配件: 防水IP54,拉杆滚轮,选配:盲板,抽屉,托盘
 • 1SKB-R2U

  外尺寸: 60.96cm x 56.90cm x 15.75cm
  箱盖深度: 3.18cm
  机架U数: 2U
  机架深度: 44cm
  重 量: 4.90kg
  可选颜色: 黑色,军绿色
  认证 / 可选配件: 防水IP54、选配:盲板,抽屉,托盘
 • 1SKB-R3U

  外尺寸: 60.96cm x 56.90cm x 19.30cm
  箱盖深度: 3.18cm
  机架U数: 3U
  机架深度: 44cm
  重 量: 5.58kg
  可选颜色: 黑色,军绿色
  认证 / 可选配件: 防水IP54、选配:盲板,抽屉,托盘

   

 • 1SKB-R4U

  外尺寸: 60.96cm x 56.90cm x 24.64cm
  箱盖深度: 3.18cm
  机架U数: 4U
  机架深度: 44cm
  重 量: 6.63kg
  可选颜色: 黑色,军绿色
  认证 / 可选配件: 防水IP54、选配:盲板,抽屉,托盘

   

 • 1SKB-R6U

  外尺寸: 60.96cm x 56.90cm x 33.53cm
  箱盖深度: 3.18cm
  机架U数: 6U
  机架深度: 44cm
  重 量: 8.35kg
  可选颜色: 黑色,军绿色
  认证 / 可选配件: 防水IP54、选配:盲板,抽屉,托盘
 • 1SKB-R8U

  外尺寸: 60.96cm x 56.90cm x 42.42cm
  箱盖深度: 3.18cm
  机架U数: 8U
  机架深度: 44cm
  重 量: 10.07kg
  可选颜色: 黑色,军绿色
  认证 / 可选配件: 防水IP54、选配:盲板,抽屉,托盘

   

 • 1SKB-R10U

  外尺寸: 60.96cm x 56.90cm x 51.31cm
  箱盖深度: 3.18cm
  机架U数: 10U
  机架深度: 44cm
  重 量: 11.52kg
  可选颜色: 黑色,军绿色
  认证 / 可选配件: 防水IP54、选配:盲板,抽屉,托盘
 • 1SKB-R12U

  外尺寸: 60.96cm x 56.90cm x 60.20cm
  箱盖深度: 3.18cm
  机架U数: 12U
  机架深度: 44cm
  重 量: 13.24kg
  可选颜色: 黑色,军绿色
  认证 / 可选配件: 防水IP54、选配:盲板,抽屉,托盘