• 2MTS-AR04U51

  外尺寸: 69cm x 67cm x 37.2cm
  箱盖深度: 7.4cm
  重 量:
  机架深度: 51cm
  可选颜色: 黑色、军绿色、沙漠黄、灰色
  机架U数: 4U
  备 注: IP54防尘防水/导轨抽屉、非标托架、平板车
 • 2MTS-AR06U51

  外尺寸: 69cm x 67cm x 46.1cm
  箱盖深度: 7.4cm
  重 量:
  机架深度: 51cm
  可选颜色: 黑色、军绿色、沙漠黄、灰色
  机架U数: 6U
  备 注: IP54防尘防水/导轨抽屉、非标托架、平板车
 • 2MTS-AR08U51

  外尺寸: 69cm x 67cm x 55cm
  箱盖深度: 7.4cm
  重量:  
  机架深度: 51cm
  可选颜色: 黑色、军绿色、沙漠黄、灰色
  机架U数: 8U
  备 注: IP54防尘防水/导轨抽屉、非标托架、平板车

   

 • 2MTS-AR10U51

  外尺寸: 69cm x 67cm x 63.9cm
  箱盖深度: 7.4cm
  重 量:  
  机架深度: 51cm
  可选颜色: 黑色、军绿色、沙漠黄、灰色
  机架U数: 10U
  备 注: IP54防尘防水/导轨抽屉、非标托架、平板车

   

 • 1MTS-AR6058

  外尺寸: 60cm x 58cm x 15cm
  重 量: 8kg
  最大承重: 200kg
  可选颜色: 黑色、军绿色、沙漠黄
  备 注: MTS防护箱专用平板车适用于1MTS-AR04U/06U/08U/10U/12U51W
 • 1MTS-AR12U51W

  外尺寸: 61cm x 74cm x 71cm
  前后盖深度: 3.5cm
  重 量: 31kg
  机架深度: 51cm
  可选颜色: 黑色、军绿色、沙漠黄
  机架U数: 12U
  备 注: 带拉杆滚轮、IP54防尘防水/导轨抽屉、非标托架、平板车
 • 1MTS-AR10U51W

  外尺寸: 61cm x 74cm x 61.1cm
  前后盖深度: 3.5cm
  重 量: 28.9kg
  机架深度: 51cm
  可选颜色: 黑色、军绿色、沙漠黄
  机架U数: 10U
  备 注: 带拉杆滚轮、IP54防尘防水/导轨抽屉、非标托架、平板车

   

 • 1MTS-AR08U51W

  外尺寸: 61cm x 74cm x 52.7cm
  前后盖深度: 3.5cm
  重 量: 26.4kg
  机架深度: 51cm
  可选颜色: 黑色、军绿色、沙漠黄
  机架U数: 8U
  备 注: 带拉杆滚轮、IP54防尘防水/导轨抽屉、非标托架、平板车
 • 1MTS-AR06U51W

  外尺寸: 61cm x 74cm x 44cm
  前后盖深度: 3.5cm
  重 量: 24kg
  机架深度: 51cm
  可选颜色: 黑色、军绿色、沙漠黄
  机架U数: 6U
  备 注: 带拉杆滚轮、IP54防尘防水/导轨抽屉、非标托架、平板车

   

 • 1MTS-AR04U51W

  外尺寸: 61cm x 74cm x 35.2cm
  箱盖深度: 3.5cm
  重 量: 21kg
  机架深度: 51cm
  可选颜色: 黑色、军绿色、沙漠黄
  机架U数: 4U
  备 注: 带拉杆滚轮、IP54防尘防水/导轨抽屉、非标托架、平板车